Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Công ty CPPT Nam Sài Gòn lần thứ IX - nhiệm kỳ (2017 - 2020)

Sáng ngày 18/08/2017, Công ty Cổ Phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) đã tổ chức “ĐẠI HỘI CĐCSTV CÔNG TY CPPT NAM SÀI GÒN LẦN THỨ IX – NHIỆM KỲ (2017 – 2020)”

Hội nghị hân hạnh được đón tiếp sự góp mặt của Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC), Ban điều hành SADECO,  Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên SADECO và toàn thể cán bộ - công nhân viên, người lao động đang làm việc tại công ty.

Trong không khí dân chủ, cởi mở Đại hội đã thông qua các nội dung chương trình như sau: Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên SADECO trình Đại hội về “Tổng kết hoạt động CĐCSTV Công ty SADECO lần thứ VIII - nhiệm kỳ (2015-2017)” “Mục tiêu, phương hướng hoạt động CĐCSTV Công ty SADECO lần thứ IX - nhiệm kỳ (2017 -2020)” và “Báo cáo kiểm điểm của Ban CHCĐ CĐCSTV Công ty SADECO lần thứ VIII - nhiệm kỳ ( 2015 -2017)”.

Ông Phạm Cao Văn báo cáo tình hình hoạt động CĐCSTV Công ty SADECO lần thứ VIII - nhiệm kỳ (2015-2017)

Ông Huỳnh Khánh Phúc Tâm phát biểu mục tiêu, phương hướng hoạt động CĐCSTV Công ty SADECO lần thứ IX - nhiệm kỳ (2017-2020)

Bà Trần Thị Tuyết Trà báo cáo kiểm điểm của Ban CHCĐ CĐCSTV Công ty SADECO lần thứ VIII - nhiệm kỳ (2015-2017)

Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận và ghi nhận các đề xuất giải pháp nâng cao năng suất lao động, hiệu quả chất lượng công việc và đóng góp những sáng kiến nhằm giúp công ty hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra trong những năm sắp tới, chăm lo phát triển công đoàn viên trẻ…

Phát biểu tại Đại hội, Bà Hồ Thị Thanh Phúc – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Lãnh đạo cảm ơn và hoan nghênh sự quan tâm, đóng góp ý kiến của cán bộ nhân viên cho sự phát triển của Công ty; mong muốn Công Đoàn tiếp tục là nơi xây dựng đội ngũ lao động vững mạnh và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.

Phát biểu của Bà Hồ Thị Thanh Phúc – Tổng Giám đốc Công ty

Về phía Công Đoàn cơ sở Công ty IPC, Ông Nguyễn Minh Hiếu có những chia sẻ với Ban chấp hành CĐCSTV Công ty SADECO nên tiếp tục phát huy tính chủ động trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động Công Đoàn, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ không chuyên trách và đề xuất thêm nhiều nhân tố trong công tác phát triển Đảng.

Phát biểu của Đồng chí Nguyễn Minh Hiếu – Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty IPC

Bà Hồ Thị Thanh Phúc gởi lời cám ơn đến Ban chấp hành CĐCSTV Công ty SADECO lần thứ VIII - nhiệm kỳ (2015 – 2017)

Tiếp nối chương trình, Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử Ban chấp Công đoàn Công ty SADECO nhiệm kỳ (2017 -2020) là những đại diện có tâm huyết và năng lực tham gia các hoạt động Công đoàn và được tập thể Cán bộ - Nhân viên Công ty SADECO tin tưởng.  

  

Các Công Đoàn viên tiến hành bỏ phiếu bầu cử

Dựa trên kết quả bỏ phiếu đã bầu chọn Ban chấp hành CĐCSTVCông ty SADECO lần thứ IX - nhiệm kỳ (2017 -2020) bao gồm những thành viên sau:

Ban chấp hành CĐCSTV Công ty SADECO lần thứ IX - nhiệm kỳ (2017 -2020) (từ trái qua): Ông Lê Thành Nhân – Bà Phạm Thị Kim Hoa – Ông Tống Văn Bảy – Bà Trần Thị Tuyết Trà – Bà Nguyễn Diệu Khanh.

TOP