Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016

Sáng ngày 01/04/2016, Công ty Cổ Phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) đã tổ chức “HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2016”

Đến tham dự hội nghị có sự góp mặt:

1.    Đại diện Công ty và Tổ chức Công đoàn cấp trên:

  • Ông Trần Phi Long - Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty CPPT Nam Sài Gòn, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MTV PTCN Tân Thuận;
  • Ông Nguyễn Văn Đậm – Phó Bí thư chi bộ, Tổng giám đốc Công ty CPPT Nam Sài Gòn;
  • Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Tổng giám đốc Công ty;
  • Ông Huỳnh Ngọc Thạch - Phó Tổng giám đốc Công ty;
  • Bà Nguyễn Minh Anh – Phó Tổng giám đốc Công ty

2.    Tổ chức Công đoàn cơ sở thành viên:

  • Ông Huỳnh Phúc Khánh Tâm – Chủ tịch Công đoàn;
  • Toàn thể Ban chấp hành công đoàn và Cán bộ - công nhân viên, người lao động đang làm việc tại Công ty.

Nội dung hội nghị:

Ông Nguyễn Văn Đậm báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016, tình hình thực hiện Hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể, các nội qui và qui chế của doanh nghiệp liên quan đến việc làm của người lao động và lợi ích của doanh nghiệp, tình hình khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo tại doanh nghiệp.

Ông Lê Thành Nhân – Phó giám đốc phòng TVKT – được Tổng giám đốc ủy quyền báo cáo công khai việc trích lập và sử dụng các quỹ có liên quan đến người lao động năm 2015 và phương án trích lập các quỹ này cho năm 2016 như quỹ khen thưởng và phúc lợi, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí công đoàn.

Thay mặt BCH Công đoàn – Ông Huỳnh Phúc Khánh Tâm báo cáo các nội dung về giám sát việc chăm lo đời sống CBCNV và người lao động Công ty năm 2015 theo Thỏa ước lao động tập thể, trình bày Biên bản lấy ý kiến về sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể năm 2016.

Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, đề xuất và bàn bạc các giải pháp nâng cao năng suất lao động, hiệu quả và chất lượng công việc để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016, các vấn đề liên quan đến quyền việc làm của người lao động và lợi ích của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Đậm đã giải đáp các ý kiến và kiến nghị của người lao động liên quan đến Công tác quản lý và điều hành Công ty.

Ông Huỳnh Phúc Khánh Tâm tiếp thu ý kiến kiến nghị của người lao động liên quan đến trách nhiệm của Tổ chức công đoàn.

Hội nghị đã bầu 06 thành viên đại diện tập thể tham gia đối thoại định kỳ.

Ông Nguyễn Văn Đậm thay mặt Chủ tọa hội nghị tóm tắt nội dung đã thảo luận, kiến nghị của người lao động, đề nghị BCH Công đoàn tổ chức triển khai nghị quyết cũng như thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết và đề nghị người lao động quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết này.

 Một số hình ảnh tại hội nghị

   

 

Chủ tọa hội nghị: Ông Nguyễn Văn Đậm, Bà Nguyễn Minh Anh,
Ông Huỳnh Khánh Phúc Tâm.

 

Hội nghị biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa hội nghị
và Thư ký hội nghị.

 

   

 

Ông Nguyễn Văn Đậm – Tổng giám đốc Công ty -
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015
và chỉ tiêu kế hoạch thực hiện 2016.

Đại diện Phòng Tài vụ kế toán báo cáo số liệu sử dụng các
Quỹ năm 2015 và phương án trích lập các Quỹ năm 2016.

 

   
                           Ý kiến của người lao động                              

 

Bà Nguyễn Minh Anh – Phó Tổng giám đốc Công ty –  thay mặt
chủ tọa giải đáp các thắc mắc của người lao động liên quan đến
Hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể.

 

   

 

Ông Nguyễn Cao Văn - Ủy viên BCH Công đoàn -
thông qua số lượng thành viên đại diện các Tổ công đoàn
tham gia đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động.

 CNCNV và người lao động làm việc tại
Công ty CPPT Nam Sài Gòn tham gia
Hội nghị người lao động năm 2016.

 

 

 

 

 


TOP