Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

Sáng ngày 21/04/2017, Công ty Cổ Phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) đã tổ chức “HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2017”

Đến tham dự hội nghị có sự góp mặt của Ban điều hành SADECO, Ban chấp hành công đoàn cơ sở thành viên và toàn thể cán bộ - công nhân viên, người lao động đang làm việc tại công ty.

Nội dung hội nghị:

  • Bà Hồ Thị Thanh Phúc - Tổng giám đốc - Trình bày tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2017.
  • Ông Đỗ Công Hiệp - Kế toán trưởng - Báo cáo công khai việc trích lập và sử dụng các quỹ trong công ty có liên quan đến người lao động, bao gồm: Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi, trích nộp BHXH-BHYT, BHTN, kinh phí Công đoàn.
  • Ông Huỳnh Phúc Khánh Tâm - Thay mặt BCH Công đoàn - Báo cáo các nội dung về giám sát việc chăm lo đời sống CBCNV và người lao động Công ty năm 2016 theo Thỏa ước lao động tập thể.
  • Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, đề xuất các giải pháp nân cao năng suất lao động, hiệu quả chất lượng công việc và đóng góp những sáng kiến nhằm giúp công ty hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra trong năm 2017. Bên cạnh đó, thảo luận về các báo cáo sử dụng các quỹ phúc lợi, cũng như thảo luận các nội dung liên quan đến quyền lợi của người lao động và lợi ích của doanh nghiệp.
  • Bà Hồ Thị Thanh Phúc giải quyết và giải đáp các yêu cầu kiến nghị của người lao động, những vấn đề liên quan đến công tác quản lý điều hành công ty.
  • Ông Huỳnh Phúc Khánh Tâm tiếp thu ý kiến, kiến nghị của người lao động liên quan đến trách nhiệm của Tổ chức công đoàn.
  • Hội nghị đã bầu 06 thành viên đại diện tập thể tham gia đối thoại định kỳ.
  • Bà Hồ Thị Thanh Phúc thay mặt Chủ tọa hội nghị tóm tắt nội dung đã thảo luận, kiến nghị của người lao động và đề nghị người lao động quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

 Chủ tọa hội nghị: Bà Hồ Thị Thanh Phúc, Ông Huỳnh Ngọc Thạch, Ông Huỳnh Khánh Phúc Tâm.

Bà Hồ Thị Thanh Phúc – Tổng giám đốc Công ty - Trình bày tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2017.

 Kế toán trưởng báo cáo số liệu sử dụng các quỹ năm 2016 và phương án trích lập các quỹ năm 2017. 

 Ý kiến của người lao động.

 Ông Huỳnh Ngọc Thạch - Phó Tổng giám đốc công ty - Thay mặt chủ tọa giải đáp các thắc mắc của người lao động.

 Ông Nguyễn Cao Văn - Ủy viên BCH Công đoàn -  Điều hành phần bầu thành viên đại diện tập thể tham gia đối thoại định kỳ.

TOP