Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

Sáng ngày 12/04/2018, Công ty Cổ Phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) đã tổ chức “HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2018”

Đến tham dự hội nghị có sự góp mặt của Ban điều hành SADECO, Ban chấp hành công đoàn cơ sở thành viên và toàn thể cán bộ - công nhân viên, người lao động đang làm việc tại công ty.

Khai mạc hội nghị, Bà Hồ Thị Thanh Phúc - Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Với nhiều cơ hội và thách thức mới, Tổng Giám đốc đại diện Ban điều hành đã trao gởi niềm tin và động viên toàn thể CBNV cùng nhau đoàn kết, nỗ lực trong công việc để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 do Hội đồng quản trị đề ra vì sự phát triển ngày càng vững mạnh của Công ty.

Tại Hội nghị, toàn thể Công ty cũng nghe Ông Đỗ Công Hiệp – Kế toán trưởng Công ty SADECO trình bày các báo cáo công khai việc trích lập và sử dụng các quỹ trong Công ty có liên quan đến người lao động, bao gồm : Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi, trích nộp BHXH-BHYT, BHTN, kinh phí Công đoàn và kế hoạch trích các quỹ năm 2018. Ông Tống Văn Bảy thay mặt BCH Công đoàn trình bày các nội dung giám sát việc chăm lo đời sống cán bộ nhân viên và người lao động Công ty trong năm 2017 theo Thỏa ước lao động tập thể và trình bày tổng hợp các ý kiến đóng góp của các Tổ Công đoàn. Ngoài ra, đây là dịp để các CBNV cùng Ban điều hành cũng đã có sự đối thoại cởi mở về các vấn đề liên quan đến quyền lợi chế độ phúc lợi cho người lao động và đưa ra các giải pháp, sáng kiến nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ và nâng cao năng suất lao động trong thời gian tới. Hội nghị cũng đã bầu ra 06 thành viên đại diện tập thể tham gia đối thoại định kỳ với Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty. Đây sẽ là những người giữ vai trò là đại diện tiếng nói cho tập thể để tìm hiểu, lắng nghe và trình bày những tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Sau đây là các hình ảnh của hội nghị:

Chủ tọa hội nghị (từ trái sang phải) bao gồm: Bà Hồ Thị Thanh Phúc – Tổng Giám đốc Công ty , Ông Huỳnh Ngọc Thạch – Phó Tổng Giám đốc Công ty, Ông Tống Văn Bảy – Chủ tịch Công đoàn SADECO.

 Bà Hồ Thị Thanh Phúc – Tổng giám đốc Công ty - Trình bày tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2018.

 Ông Đỗ Công Hiệp - Kế toán trưởng báo cáo số liệu sử dụng các quỹ năm 2017 và phương án trích lập các quỹ năm 2018.

Ông Huỳnh Ngọc Thạch - Phó Tổng Giám đốc Công ty – Đại diện Ban điều hành đối thoại và giải đáp các thắc mắc của người lao động.

 Tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên đại diện tập thể tham gia đối thoại định kỳ

  06 thành viên trúng cử đại diện tập thể tham gia đối thoại định kỳ (từ trái sang phải) bao gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Bà Lê Ngọc Khả Tú, Bà Nguyễn Thị Kim Hương, Ông Phùng Quốc Trình, Bà Lương Thị Hải Linh, Bà Trần Hà My.

 

TOP