Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

SADECO lần thứ 2 liên tiếp vào top 500 doanh nghiệp phát triển nhất

Bảng xếp hạng FAST 500 nhằm tìm kiếm và tôn vinh những doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả và tăng trưởng nhanh nhất của nền kinh tế Việt Nam.

FAST 500 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học, độc lập và tuân theo chuẩn mực quốc tế. Các Bảng xếp hạng FAST 500 và Top 10 của các Bảng xếp hạng được cập nhật trong bốn năm 2007, 2008, 2009, 2010 và thứ hạng doanh nghiệp được sắp xếp dựa trên tiêu chí tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của doanh thu trong giai đoạn 2007 -2010. Các chỉ tiêu tổng tài sản, lợi nhuận, số lao động tại doanh nghiệp cũng được tính toán trong quá trình xếp hạng.

Để được xem xét xếp hạng vào BXH FAST500, tốc độ tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp trong giai đoạn 2007-2010 (CAGR) phải đạt tối thiểu 30%/năm.

Qua Bảng xếp hạng FAST500 năm 2011 có thể nhận thấy nhiều tín hiệu đáng mừng, nhất là trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam có nhiều khó khăn.

Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) được vinh dự xếp thứ 147 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp phát triển nhanh nhất năm 2011. Kết quả này không những ghi nhận những nổ lực vược bật và cố gắng không ngừng của công ty trong việc quản lý, điều hành, kinh doanh và đầu tư đúng đắn suốt một năm 2011 đầy khó khăn mà còn  là động lực để công ty tiến nhanh hơn, xa hơn nữa trong thời gian tới.

TOP