Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

SADECO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 – LẦN THỨ 2

     Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 03 năm 2021, Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 – lần thứ 2 (Đại hội) tại Hội trường tầng 1 Tòa nhà IPC – số 1489 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

     Về phía khách mời, Đại hội vinh dự được đón tiếp Bà Hồ Thị Hồng Hạnh – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận và đại diện Công ty Luật TNHH Lê Nguyễn. Về phía SADECO có sự hiện diện của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng các Quý cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (ứng với 16.152.613 cổ phần – chiếm tỷ lệ 62.13%) đến tham dự Đại hội.

     Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội; Thể lệ biểu quyết; Chương trình và Nhân sự Đại hội như sau:

     Đoàn Chủ tọa
        1. Ông Nguyễn Minh Trí – Chủ tịch Hội Đồng Quản trị
        2. Ông Đỗ Thế Huấn – Thành viên Hội Đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty SADECO
        3. Ông Nguyễn Hữu Cảnh - Thành viên Hội Đồng Quản trị  

     Ban Thư ký
        1. Bà Phạm Thị Kim Hoa
        2. Bà Lê Thương Ngọc Hảo

     Ban Kiểm phiếu
        1. Ông Trần Đình Hà – Trưởng ban
        2. Ông Lê Thành Nhân – Thành viên 
        3. Bà Nguyễn Thị Tuyến Nhung – Thành viên 

     Tại Đại hội, Đoàn Chủ tọa đã trình bày, lấy ý kiến, thảo luận, ghi nhận ý kiến của cổ đông và tiến hành biểu quyết thông qua với đa số tán thành các nội dung:  
        1. Thay đổi trụ sở Công ty
        2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
        3. Báo cáo tình hình nhân sự Ban Kiểm soát, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023
        4. Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

     Tiếp theo, Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 với các ứng viên đắc cử gồm: 
        1. Ông Lương Quốc Dân
        2. Ông Lưu Văn Hương
        3. Ông Nguyễn Thái Sơn

     Vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, Ông Nguyễn Minh Trí – đại diện Đoàn Chủ tọa gửi lời cảm ơn đến toàn thể Quý cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đến tham dự và tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - lần thứ hai của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) đã thành công tốt đẹp và đạt được toàn bộ yêu cầu đề ra.

 

     MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Ái – Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo túc số cổ đông, người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội 

 

Biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Chương trình Đại hội, Nhân sự (Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu)

 

Đoàn Chủ tọa (từ trái sang phải) gồm: Ông Nguyễn Hữu Cảnh (Thành viên Hội đồng Quản trị); Ông Nguyễn Minh Trí (Chủ tịch Hội đồng Quản trị), Ông Đỗ Thế Huấn (Thành viên Hội đồng Quản trị)

 

Ông Đỗ Thế Huấn đại diện trình bày “Tờ trình về việc thay đổi trụ sở Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn”

 

Ông Nguyễn Hữu Cảnh đại diện trình bày “Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn”

 

Ông Nguyễn Minh Trí đại diện trình bày “Tờ trình về việc báo cáo tình hình nhân sự Ban Kiểm soát, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023” và “Tờ trình về danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023”

 

Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông góp ý thảo luận

 

Ông Trần Đình Hà thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết, công bố kết quả và trình bày biên bản kiểm phiếu

 

Các cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội

 

Ông Nguyễn Minh Trí (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) và Ông Nguyễn Ái (Thành viên Ban Kiểm soát) trao tặng hoa chúc mừng các thành viên vừa đắc cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì 2018 – 2023 ra mắt Đại hội (từ trái sang phải): Ông Nguyễn Thái Sơn, Ông Lương Quốc Dân, Ông Lưu Văn Hương

 

Bà Phạm Thị Kim Hoa – đại diện Đoàn Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết & Biên bản Đại hội

 

 
TOP