Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

Thông báo về việc bán thanh lý thiết bị, dụng cụ văn phòng giai đoạn 2

Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) công bố thông tin về việc bán thanh lý thiết bị, dụng cụ văn phòng giai đoạn 2 

1/ Văn bản (số: 077/TB.20-SDC) "Thông báo về việc bán thanh lý thiết bị, dụng cụ văn phòng giai đoạn 2"

2/ Danh sách thiết bị dụng cụ văn phòng thanh lý 

(Xem và tải nội dung chi tiết tại đây)

TOP