Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

Bằng khen của Quỹ 156 - hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố

TOP