Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tiêu đề Ngày đăng tải về
Báo cáo tài chính kiểm toán Năm 2019 25/05/2020
Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (sửa đổi, bổ sung năm 2020) 22/05/2020
Hướng dẫn thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông / thay đổi thông tin cổ đông 25/11/2019
Báo cáo tài chính kiểm toán Năm 2018 01/04/2019
Báo cáo tài chính kiểm toán Năm 2017 01/04/2018
TOP