Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tiêu đề Ngày đăng tải về
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 17/05/2024
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 21/04/2023
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 31/05/2022
Quyết định về việc ban hành Quy trình chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn 24/05/2022
Hướng dẫn thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông năm 2021 28/12/2021
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 02/12/2021
Quy chế quản trị Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (sửa đổi, bổ sung năm 2021) 04/11/2021
Điều lệ Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (sửa đổi, bổ sung năm 2021) 22/03/2021
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 25/05/2020
Hướng dẫn thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông / thay đổi thông tin cổ đông năm 2019 25/11/2019
TOP