Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN

Không chỉ là ngôi nhà để ở mà còn là nơi tạo dựng thế hệ tương lai

Đầu năm 1993, Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) được thành lập với sứ mệnh làm công tác giải tỏa 2.600ha, sắp xếp lại dân cư, xây dựng các khu định cư mới, góp phần không nhỏ hình thành Khu Đô thị mới Nam Thành Phố Hồ Chí Minh. Ngày nay nhằm tiếp nối giá trị truyền thống, SADECO luôn tâm niệm tạo dựng song hành những giá trị kinh tế gắn liền với giá trị đem đến cho xã hội trong hành trình phát triển của mình, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho khách hàng cũng như cộng đồng xung quanh. 

TOP