Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ngày 09/09/2022, Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và bầu Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới.

Tham dự Đại hội gồm có đại diện Đảng ủy Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC), đại diện Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ SADECO.

  1. Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022;
  2. Trình bày phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025;
  3. Báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022 và bầu Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Hứa Hồng Vinh – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên IPC phát biểu chỉ đạo hoạt động Đảng trong nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Nguyễn Minh Trí thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện Đảng ủy IPC.


Đồng chí Hứa Hồng Vinh – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên IPC phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Cấp ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Nhân sự được đề cử là những đồng chí có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sạch, được đảng viên, quần chúng tín nhiệm.


Đảng viên Chi bộ SADECO tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.

Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội chi bộ đã bầu Cấp ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm các đồng chí:

  1. Đồng chí Nguyễn Minh Trí – Bí thư;
  2. Đồng chí Đỗ Thế Huấn – Phó Bí thư;
  3. Đồng chí Huỳnh Khánh Phúc Tâm  – Chi ủy viên;
  4. Đồng chí Văn Thị Tuyết Nhung – Chi ủy viên;
  5. Đồng chí Lương Thụy Hải Linh – Chi ủy viên.


Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chi bộ Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn chân thành gửi lời cảm ơn đến các đồng chí đại diện Đảng ủy IPC, quý đại biểu và các vị khách mời đã đến tham dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

TOP