Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

Hội nghị Người Lao Động năm 2023

Chiều ngày 16/06/2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO), Ban chấp hành Công đoàn cùng toàn thể cán bộ - công nhân viên, người lao động SADECO đã tổ chức thành công “Hội nghị Người lao động năm 2023”.

Chủ tọa hội nghị (từ trái sang phải) bao gồm: Ông Trần Hoàng An – Phó Tổng giám đốc, ông Đỗ Thế Huấn – Phó Tổng giám đốc, ông Nguyễn Minh Trí - Tổng giám đốc, ông Huỳnh Khánh Phúc Tâm – Chủ tịch công đoàn SADECO và bà Trần Nguyễn Thùy Dương – Phó Tổng giám đốc

Khai mạc hội nghị, Ông Đỗ Thế Huấn – Phó Tổng giám đốc trình bày tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2023. 

Tại hội nghị, Bà Trần Nguyễn Thùy Dương – Phó Tổng giám đốc báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế của doanh nghiệp liên quan đến việc làm của người lao động và lợi ích của doanh nghiệp. Đảm bảo phúc lợi, Bảo hiểm. Đảm bảo thu nhập cho người lao động. Chi đầy đủ các khoản khen thưởng. Chăm lo các dịp cho người lao động.

Toàn thể cán bộ - công nhân viên, người lao động SADECO tham gia hội nghị

Bên cạnh đó, Ông Lê Thành Nhân – Kế toán trưởng báo cáo tình hình sử dụng các quỹ trong Công ty và phương án trích lập quỹ, kết quả sử dụng quỹ khen thưởng & quỹ phúc lợi năm 2022, kết quả thực hiện quy định về trích nộp bảo hiểm xã hội & bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn năm 2022, kế hoạch trích các quỹ năm 2023.

Ông Huỳnh Khánh Phúc Tâm thay mặt Ban chấp hành Công đoàn trình bày các nội dung giám sát việc chăm lo đời sống cán bộ nhân viên và người lao động Công ty trong năm 2022 theo Thỏa ước lao động tập thể. Trình bày tổng hợp các ý kiến đóng góp của các Tổ Công đoàn. Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất lao động, tiếp tục quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp để phát triển bền vững. 


Toàn thể cán bộ nhân viên SADECO tham gia bầu chọn thành viên đại diện tập thể tham giai đối thoại định kỳ

Khép lại chương trình, Hội nghị đã bầu 06 thành viên đại diện tập thể tham gia đối thoại định kỳ với Ban Tổng giám đốc và Công đoàn Công ty. Đây sẽ là những đại diện cho tiếng nói của toàn thể cán bộ nhân viên SADECO để lắng nghe, tìm hiểu và trình bày những tâm tư, nguyện vọng của người lao động SADECO.

TOP