Công ty cổ phần phát triển nam sài gòn

Hội nghị Người Lao Động năm 2024

Ngày 29/03/2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO), Ban chấp hành Công đoàn cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã tổ chức thành công “Hội nghị Người lao động năm 2024”.


Chủ tọa hội nghị (từ trái sang phải): Ông Nguyễn Minh Trí - Tổng giám đốc và ông Huỳnh Khánh Phúc Tâm - Chủ tịch Công đoàn SADECO.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, Hội nghị đã nghe các báo cáo: Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2024; tình hình thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế của doanh nghiệp liên quan đến việc làm của người lao động và lợi ích của doanh nghiệp năm 2023; tình hình sử dụng các quỹ trong Công ty và phương án trích lập quỹ, kết quả sử dụng quỹ khen thưởng & quỹ phúc lợi năm 2023; kết quả thực hiện quy định về trích nộp bảo hiểm xã hội & bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn năm 2023; kế hoạch trích các quỹ năm 2024.


Cán bộ nhân viên SADECO tham gia biểu quyết tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Trí – Tổng giám đốc thay mặt lãnh đạo SADECO giải đáp các câu hỏi liên quan đến quyền lợi và chế độ lao động với góc nhìn đa chiều và đồng thời đưa ra nhiều giải pháp căn cơ để giải quyết trọn vẹn các thắc mắc của cán bộ nhân viên. Nhìn nhận những khó khăn chung của kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường bất động sản nói riêng trong những năm vừa qua, ông Nguyễn Minh Trí kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên SADECO cùng đoàn kết và nỗ lực công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian sắp tới.


Ông Nguyễn Minh Trí - Tổng giám đốc giải đáp câu hỏi liên quan đến quyền lợi và chế động lao động

Ông Huỳnh Khánh Phúc Tâm đại diện Ban chấp hành Công đoàn trình bày các nội dung giám sát việc chăm lo đời sống cán bộ nhân viên SADECO trong năm 2023 theo Thỏa ước lao động tập thể và tổng hợp các ý kiến đóng góp của các Tổ Công đoàn.


Cán bộ nhân viên SADECO tham gia bầu các thành viên đại diện tập thể người lao động tham giai đối thoại định kỳ

 Nhằm thể hiện các giá trị cốt lõi, đề cao vai trò và khẳng định giá trị của cán bộ nhân viên đối với sự phát triển của SADECO, Hội nghị người lao động 2024 đã hoàn thành toàn bộ chương trình và bầu ra 04 thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ với Ban Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn.

TOP